ניתוח הבחירות בתל אביב ובירושלים

This post is to provide Hebrew-searching folks with the Jerusalem and Tel Aviv election result maps that I worked up. Keep on scrolling for our regularly scheduled English language content.

ירושלים
תוצאות למועצה לפי אזור
תוצאות לראשות לפי אזור
אחוז הצבעה לפי אזור

תל אביב – יפו
תוצאות למועצה לפי אזור
תוצאות לראשות לפי אזור